Bài tập hay

 • Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

  Khi nào thì số chia hết cho 2?

  Khi nào thì số chia hết cho 5?

 • Tam giác

  Tổng 3 góc bằng 180o.

  Tổng 2 cạnh lớn hơn cạnh còn lại.

 • Tỉ lệ thuận

  Hai đại lượng cùng tăng, giảm

  a : b = k

 • Định lý Pitago

  Áp dụng với tam giác vuông

  a2 + b2 = c2

MỌI NGƯỜI NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Liên hệ